VW

Miałam sen 
o pięknej maszynie. 
Niebieskiej metalicznej. 
Garbusie! 
A w środku ja. 
Gdyby tylko 
niebiosa pozwoliły. 
Drogi otwarłyby się. 
Wiem to tylko 
auto. 
Kupa złomu 
Cztery koła 
i oleji. 
Pragne jechać 
ja i mój garbus 
Po zielonych 
krainach 
Po jeziorach  
czarnych 
Do nieba

10 Maja 2004