Twój spokój

Lubie widok twojej twarzy 
Gdy patrzysz na księżyc 
Jesteś taka pogodzona ze światem 
Ukryłaś emocje 
 
Nie znam czegoś co 
mogłoby lepiej oddać sens 
słowa spokój 
Niż twoja twarz 
kamieniem murowana 
 
Takie oczy , nie martwe 
Lecz opuściły je emocje 
 
Nie uciekasz przed niczym 
nie walczysz z nikim 
odeszłaś w cień 
I tam szukasz sensu 
 
Chciałaś porzucić świat 
Lecz go odnalazłaś 
 
Piękny widok 
Odbicie księżyca w twoich oczach 
Gdy tak spokojnie mu się przyglądasz 
Nieodgadniona , cicha 
I wierna samej sobie 
 
Mozę tylko zwyczajnie się patrzysz 
I nie chciałaś nic wyrazić 
Ale stałaś się symbolem 
Na zawsze w mej pamięci 
Twoja twarz oświetlona przez księżyc 
 
autor Krzysztof Kołodziej vel Papa

3 Czerwca 2023