Różnice

Śmiałe myśli, 
trudne słowa. 
Łatwo pomyśleć, 
ciężko wypowiedzieć. 
Bujne marzenia, 
szare życie. 
Wielkie cele, 
zagmatwane drogi.

23 Marca 2004