Refleksje

Oczarowałeś głosem 
Poznałeś z kumplami 
Skradłeś dusze i serce, 
a nawet pieniądze! 
Zmieniłeś moje spojrzenie 
na dźwięki magiczne. 
Otworzyłeś uszy. 
Śnię o spotkaniu 
wymianie dwóch słów. 
Za późno urodzona 
Samotna przy magnotefonie. 
Życie oddałabym 
za 
Ciebie.

1 Listopada 2004