Przepaść

Stąpanie w ciemnościach 
Wyciąganie ręki w mrok 
Szukanie oparcia 
Szukanie ratunku 
Ciągłe błąkanie się 
Ciągłe gubienie się 
mrok i zimno 
 
Stojąc nad przepaścią 
Zrobienie kroku 
to zniknięcie 
Uczyna ręka wpycha 
Nalezy poddać się 
Opadanie bezwładne 
 
versionI 
Szukanie życia 
szukanie mysli 
opadanie 
nic i nikt nie złapie 
zderzenie z dnem 
czysta przyjemność 
każda cząstka 
każde małe ja 
rozbryzguje się 
powolne odpłynięcie 
w nicość... 
 
versionII 
powoli przechwytują 
siła i moc 
drążą ciało 
oddalenie się 
od otchłani 
od dna 
ciemność jaśnieje 
rozkwita pragnienie bycia 
kawałek,po kawałku 
atom,po atomie 
narasta szansa 
na wyjście z ciemności 
krok za krokiem komórka za komórką 
podążanie ku czemuś!

18 Czerwca 2003