Prawdziwość

Życie jest prawdziwe, 
myśląc czy nie, 
w samotności czy miłości, 
w głębi czy nicości. 
 
Życie jest prawdziwe, 
mimo bólu, samotności 
mimo kłamstw i prawdy 
mimo tego. 
 
Życie jest prawdziwe, 
z sercem i duszą 
Z myślą i rozumem 
ze śmiercią na ustach. 
 
Prawdziwość 
 
Życie jest prawdziwe, 
zbyt prawdziwe.

3 Czerwca 2023