Mrok

Czarne krople sączyły się powoli 
Z bólem, jękiem i rozpaczę 
Noc szła cicho i podstępnie. 
Widziałeś znaki zakazu 
Szedłeś ulicą jasną bez słońca 
Mijałeś ludzi i potwory 
Igrałeś z duszą, Igrałeś ze mną 
I poszedłeś dalej i mocniej 
I tliło się słońce i noc. 
Zgasła nadzieja i smutek

3 Czerwca 2023