Majówka

Zielony listek 
leży koło mojej nóżki. 
Świeży zapach ziemi 
kręci moje nozdrza. 
Mokra trawa oblepia 
twarz. 
Rosa lśni 
na źdźble trawy. 
Ostatnia kukułka 
podrzuca jajko. 
Świat pięknieje i rozkwita. 
Aż szkoda wracać do miasta.

2 Maja 2005