Klonowa Aleja

 
W klonowej alei, 
Koło zeschłych róż, 
Mijają się ludzie, 
Spoglądając beznamiętnie w dal, 
Ich umysły milczą, 
A serca pracują, 
Strącani przez Cyklistę, 
W czarny piach, 
Próbują powstać, 
Giną.

3 Czerwca 2023