igliwie

Roztarte igliwie  
Drażni nozdrza  
Kłuje myśli  
Otwiera oczy  
Przyciąga do ziemi  
Rozmywa ostrość widzenia  
Powoli sączy olejek  
Wonny, zielony i bezbronny  
Przenika tkanki, do krwi dociera  
Odświeża widziane krajobrazy  
Pozwala dostrzegać niewidoczne  
Ukrywać widoczne.  
 
 
Dedykowany: Duchowi Lasu & 
Iglastemu Cieniowi Nadzieji. 
Zdjęcie: Tyron

7 Marca 2005