Hope of silent

Próbuje mówić 
Nie słuchasz 
Nie warto wierzyć 
Nie warto mieć nadzieje 
Zabijesz cokolwiek zaistnieje 
 
Muszę odnaleźć sens 
Mimo koszmarnych dni 
Nic czasami nie pomaga 
 
Nadzieja umiera ostatnia 
W samotności 
 
Dziś ja, jutro Ty 
Zabijesz nadzieje 
Nie czyniąc kroku ku chmurom 
Bez cudów, bez jutra 
 
Nic nie pomoże 
Jeśli nie ma iskry nadziei 
 
Tak łatwo zabić 
Tak łatwo krzywdzić 
 
Coraz trudniej leczyć 

22 Marca 2007