Drogowskaz

Nie pytaj skąd jestem 
Nie pytaj dokąd podążam 
Po prostu idź za mną 
Idź niczym cień 
Bądź przy mnie 
W chłodną noc ogrzej 
Obroń przed złym 
Czasami pozwól zabłądzić 
Nie pozwalaj tracić wiary 
Czasami przywróć rzeczywistość 
Tylko podążaj za mną. 

1 Lutego 2006