Bal Sennych Marzycieli

Zatopić się w blasku 
Zatopić się w snach 
Zanurzyć się w pościeli 
Zasnąć 

Śnić 
O tym balu 
Co go nie ma 
O tym życiu 
Co go nie chcę 
Pragnę jedynie 
Być 
 
Weź mnie 
Weź mnie 
Na bal 
Na bal sennych 
Sennych marzycieli 
I będę tańczyć 
I tylko ta jedna noc 
I będę tańczyć 
I będę stygnąć 
Na jedynym balu 
Żeby tańczyć co sił 
Uszczknąć życia 
Uszczknąć ciebie 
Pragnę 
Pragnę 
Jedynie tańczyć 
Co sił 
I lecieć nad  
Domami 
 
Weź mnie 
Weź mnie 
Tylko 
Na bal, bal 
Sennych kusicieli 
Jedna noc 
Tylko ta noc 
Na spełnienie snu 
Spełnienie życia 
Odlecieć daleko, daleko 
Ponad, ponad chmury 
Żyć i pragnąć  
Tego tylko 
Tego 
Balu sennych marzycieli 
I tylko przyjdź 
I tylko tańcz 
Za tańcz na de mną 
Swój taniec nocy 
Mocy 
Mój kochany śnie! 
 
inspiracja "Dreamer's ball".

3 Czerwca 2023