2 Słowa

Jestem sama 
sama na świecie 
świecie pustym 
pustym jak studnia 
studnia na pustyni 
pustyni życia 
życia milionów 
milionów istot 
istot samotnych

26 Marca 2003